דו״ח רבעון 1 2022

הילה מגדלי משרדים שהוקמה בשנת 2014, עוסקת בייזום והקמה של פרויקטים ונדל"ן לעסקים, תעשייה, משרדים ומגורים. החברה הצטרפה לבורסה באמצעות הנפקת אג״ח בראשית 2021. לחברה פורטפוליו מגוון של נדל"ן מניב בתחומי התעשייה, תעשיית הייטק ועירוב שימושים בישראל המורכב מארבעה נכסים בפריסה גיאוגרפית רחבה. הילה מגדלי משרדים מתמחה בהשכרה, ניהול ואחזקה של נכסים מניבים המושכרים לצרכי משרדי הייטק ותעסוקה, מעבדות מחקר ומתקני ייצור המאופיינים בשיעורי תפוסה גבוהה.

הודעות אחרונות

מצגת משקיעים אחרונה

דיווח מיידי אחרון

הילה משרדים אגא

-

0.7 מיליון ₪

הכנסות

2014

שנת הקמה

0.6 מיליון ₪

רווח גולמי

נכסים פעילים

לחברה מספר נכסים מניבים פעילים : בנין סוהו 6 נכס מניב בכוכב יאיר - צור יגאל בניין נגיש ומותאם סה"כ כ-5,000 מ"ר. בנוסף, מחזיקה בנכס המושכר לצורכי תעשייה במעלות תרשיחא ומושכר במלואו לחברת V.L.G סה"כ כ-4,500 מ"ר.

0.655 מיליון ₪

NOI

1.47 מיליון

מזומנים

196.9 מיליון ₪

שווי נכסים

הרשמה לקבלת עדכונים והתראות ישירות לאי-מייל